0964798777
Xóm 10 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

DỊCH VỤ CAO CẤP - ÉP KÍNH SMARTPHONE CAO CẤP

THAY MẶT SAU IP X

ÉP KÍNH SAMSUNG NOTE 9

ÉP KÍNH IP 8PLUS

ÉP KÍNH IP X

ÉP KÍNH IP 11 PRO MAX

ÉP KÍNH SAMSUNG NOTE 10

G

0964798777
Nhắn tin!